Jobun

Het jaarlijks terugkeren naar onze vakantieplek.

Het nieuwe weerzien
is altijd een oud weerzien.
Weer niets veranderd.

Merk op hoe het prescript in deze jobun bepalend is voor de lezing. Het zou immers evengoed een haiku kunnen zijn over het weerzien van een oude vriend. Zonder het prescript is de haiku dus veel ruimer te lezen. Het is aan de dichter om te bepalen of hij hem wel of niet concreter wil láten lezen en er dus wel of niet een jobun van maakt. In dit geval dus wel.