Dieu …

Konden we dit jaar
de muggen niet overslaan?
Nee. Niet. Non de Dieu!

Soms zit er in een haiku heel onopvallend een weetje verborgen. Zoals in deze haiku. Misschien was je eerste reactie bij het lezen: Maar dat is fout! Dat moet zijn Nom de Dieu.

Welnu, hier is het weetje: oorspronkelijk was het wel degelijk Non de Dieu. Als uitdrukking van een zekere frustratie zei je letterlijk: Nee van God. Maar later werd die uitdrukking — zoals dat zo vaak met uitgesproken uitdrukkingen gebeurd — verbasterd tot Nom de Dieu. De interpretatie die men er dan aan gaf, wijzigde daarmee: het werd een godslasterlijke vloek, een blasfemie, gezien de christelijke traditie verbood om de naam van God te noemen buiten het gebed om.

Maar in deze haiku gebruik ik dus de oorspronkelijke uitdrukking en geef de laatste regel van de haiku daarmee een dubbele betekenis: dat het overslaan van de muggen letterlijk niet mag van God (die ze zelf schiep?), maar dat ik daar tegelijk gefrustreerd om vloek.