Egelwegels

In het Natuurpunt Museum van Turnhout werd een nieuwe, tijdelijke expo geopend: Egelwegels en paddenpaden. Over de impact van het drukke verkeer op onze fauna. Voor de expo maakte ik ook een reeks haiku’s.

Door de jaren heen doorkruisten we onze bossen en landschappen met wegen en kanalen. Maar de dieren ‘begrijpen’ dat niet en blijven hun grote bos van weleer als één geheel zien. Nietsvermoedend steken ze de wegen over met alle gevolgen vandien. Of hun grote leefgebied werd zo erg versnipperd, dat hun overlevingskansen sterk verminderden.

Jaarlijks komen door het verkeer heel veel padden, kikkers, salamanders, egels en andere dieren om het leven. In de expo Egelwegels en paddenpaden wordt dat uitgelegd en wordt vooral ook getoond wat je zelf kunt doen — in je eigen tuin bijvoorbeeld — om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen of het leefgebied van sommige dieren te vergroten.

POËZIE

Voor deze expo schreef ik ook een reeks haiku’s om het thema op een andere manier te benaderen, in de hoop dat die korte, poëtische prikkels een blijvende indruk nalaten. De haiku’s werden op kleine, doorschijnende plexibordjes her en der en haast onopvallend in de expo verwerkt. Een mooie toevoeging voor een bij momenten schrijnend, ecologisch probleem.

De expo is gratis toegankelijk op woensdag, donderdag en vrijdag in de namiddag. Zeker een bezoekje waard! Vooraf je bezoek reserveren, is wel noodzakelijk: 014-47.29.50.