Kyowatori

Vandaag
een heggenmus;
goed verscholen
fluit ik.

Deze kyowatori schetst wie ik vaak ben: goed verscholen in de struiken fluit ik. Zoals de heggenmus. Het is een vogel die je niet zo heel vaak ziet en die vrij schichtig tevoorschijnkomt om dan zo snel mogelijk weer in de struiken te verdwijnen. Hij verlaat niet graag de veilige omgeving van het struikgewas. Maar het lied van de heggenmus is vanuit dat struikgewas scherp, helder, kwetterend, opgewekt. Of nog, zoals ik het ooit in een gedicht schreef: Ik ben niet zo/uitbundig./Eerder inbundig./Als ik juich,/juich ik vooral/in mezelf.

In memoriam

Sylvia is dood … Gevonden beneden op de arduinen trap aan de achterdeur van het Natuurpunt Museum en het Huis van de Haiku. Sylvia atricapilla. Sylvia met het gitzwarte petje. Hij — het is een mannetje — was er liefdevol door een wandelaar neergelegd op een zacht papieren zakdoekje. Als op een witte lijkwade. Zijn pootjes dicht, zijn gitzwarte petje losjes op zijn hoofd. Deze zwartkop, die vaak zo mooi en vol vanuit de struiken kan zingen, had zijn laatste melodietje gebracht en was nu helemaal uitgefloten. Geen spoor van geweld. Tegen een muur of raam gebotst? Zichzelf tegengekomen?

Zijn zwarte petje
nu wat losjes op zijn kruin.
De dode zwartkop.

Een dode zwartkop.
Al spiegelend plots zichzelf
tegengekomen?

Sylvia is dood;
zijn gitzwarte petje niet
één keer afgezet.

Margrieten

Voor ik naar huis ging, maakte ik zoals wel vaker nog een wandeling door de tuin van het Natuurpunt Museum en ons Huis van de Haiku. Een vlinder warrelde door de tuin en ging op een witte bloem zitten. Tot mijn verbazing zag ik dat het een margriet was. Twee! Welgeteld twee stonden er! Margrieten zijn eerder de bloemen van de weiden en vooral de bermen, waar ze rond deze tijd helemaal openspatten.

Omdat ze hier zo uitzonderlijk zijn, nam ik er eentje tussen mijn vingers in mijn handpalm. Liefdevol. De naam margriet komt van het Oud-Griekse margarites, dat op zijn beurt afkomstig van het Babylonisch waar het woord parel betekent. Twee parels in de tuin van het huis dus!

Een vlinder strijkt neer
op een margriet in de tuin.
Een bloem met een strik!