Scheurkalender

In de HAIKUFAB wordt er ook gezocht naar toegepaste haikukunst. Een mooi voorbeeld daarvan is de jaarlijkse scheurkalender die ik al sinds 2017 maak met telkens 365 nieuwe haiku’s die de loop van de seizoenen volgen.

 

Haiku staat voor een ogenblikje stilstaan. En hoe kun je dat beter toepassen op en bij een kalender, een scheurkalender. Elke dag scheur je een blaadje af en tijdterwijl sta je even stil bij de gewone dingen van alledag aan de hand van een haiku, die een moment beschrijft dat door de dichter is vastgelegd. Hij doet je anders naar de dingen kijken en misschien wel naar je dag. Het is een voorbeeld van het samengaan van een doodgewoon gebruiksvoorwerp en kunst, literatuur in dit geval.Scheurkalender
Geert De Kockere maakt elk jaar zo’n scheurkalender. De kalenderblaadjes zijn achteraan blanco. Ze bieden je de mogelijkheid om er zelf nog een notitie op te maken over je dag. Zo vormt de kalender aan het eind van het jaar ook een soort dagboek, jouw dagboek. Of je kunt een passend blaadje met achteraan een wens erop naar iemand opsturen. Toegepaste toegepaste kunst dus. Er is ook een haikukalender speciaal voor de kinderen. Met aangepaste haiku’s en elk blaadje is ontworpen als een weerstation: met icoontjes om het weer van de dag aan te duiden en een mogelijkheid om de temperatuur in te vullen. Om op die manier het waarnemen en de zintuigen van de kinderen te prikkelen.

Meer info over deze kalenders vind je hier: scheurkalenders 2020.

— Geert De Kockere