Echt gebeurd

Er hing een dichte mist in de ochtend en iemand vroeg mij: Moet een haiku echt zijn gebeurd? Ik antwoordde: Nee, maar hij moet wel altijd waar zijn.

door Geert De Kockere

Haiku is de poëzie van de realiteit en van de waarneming van die realiteit. Moet alles wat in een haiku staat dan ook echt zijn gebeurd? Nee, maar het moet wel waar kunnen zijn. Er is een groot verschil tussen echt gebeurd en waar. Wat echt gebeurt, is per definitie waar. Wat waar is, hoeft daarom niet echt te zijn gebeurd. We spreken hier eerder over waarachtigheid, geloofwaardigheid. Iets moet dan waar kúnnen zijn. Je moet kúnnen geloven dat het echt kan gebeuren.

DOCUMENTAIRE

Haiku is poëzie en poëzie heeft als doel mensen te plezieren of te ontroeren. De poëtische waarheid (waarde) van een haiku moet dus altijd groter zijn dan de documentaire waarheid of waarde. Een haiku moet in de eerste plaats mooi zijn. Daarom mag je af en toe de realiteit in een haiku naar je hand zetten, aanpassen om je haiku mooier te maken. Misschien wordt hij daardoor zelfs meer waar dan dat je het echt gebeurde droogweg opschreef.