Een palladium

Een kind schopte een steen de vijver in en iemand vroeg mij: Met wat zou je een haiku kunnen vergelijken? Ik antwoordde: Met het palladium!

door Geert De Kockere

Het is een mooi verhaal en een nog mooier idee: Zeus gooide ten tijde van de Trojaanse oorlog een beeld van de godin Pallas Athena persoonlijk van de Olympus op aarde om de Trojanen kracht en bescherming te geven. Dat beeld werd het palladion (Grieks) of palladium (Latijn) genoemd naar de Griekse godin Pallas Athena. Zij was de godin van de wijsheid en de kunst. Daarnaast wordt ze vaak genoemd als godin van de krijgskunst en de vrede. Volgens andere overleveringen was het palladium een steen of zelfs een scepter.

WIJSHEID

En is dat geen mooie vergelijking? Een haiku als het palladium dat op aarde is geworpen om de mensen rust en geestelijk evenwicht te schenken? Als iets kleins dat de weg wijst, zoals het palladium later in een religieuze context ook nog werd omschreven. In een haiku zit vaak wijsheid verborgen, wijsheid die niet belerend is, maar slechts een hint geeft hoe je de dingen kunt zien. Als je wilt, je moet bij een haiku nooit iets. Het is een vrije keuze. Je laat het je toegeworpen palladium liggen of je raapt het op. Je gaat er achteloos aan voorbij of je buigt je over het palladium en bekijkt het van alle kanten. Elke haiku zou je op die manier als een palladium kunnen zien, oprapen en bestuderen. Een palladium dat je vervolgens rust en emotioneel evenwicht schenkt, beschermt tegen een van onze grootste moderne vijanden die van ons bezit wil nemen als van Troje: stress.

EDELMETAAL

Boeiend is ook nog dat het woord palladium is gebruikt voor een zacht zilverwit metaal dat chemisch gezien op platina lijkt en in 1803 werd ontdekt door William Hyde Wollaston. Het metaal kan tot 900 maal zijn eigen volume aan waterstof opnemen bij kamertemperatuur. En zo is ook een haiku: hij kan tot wel 900 maal zijn eigen volume aan betekenissen opnemen bij het lezen (en schrijven) in een aangename kamertemperatuur.

Ja, ik weet het zeker: elke haiku is een palladium!