Haibungreetz

Ik heb nu al een poosje een prachtige schrijfplek aan het kanaal in Turnhout. Hoog boven en vlak naast het kanaal kan ik er het reilen en zeilen van mens en dier gadeslaan: schippers, fietsers, wandelaars, meeuwen, meerkoeten, kauwen. Een jaar lang wil ik er een poëtisch dagboek over bijhouden: Haibungreetz.

Sommige haikudichters uit het verleden combineerden graag proza met poëzie. Zoals bijvoorbeeld Matsuo Bashõ zijn reisverslagen schreef. Hij noteerde zijn indrukken in korte stukjes proza, die hij aanvulde met korte gedichten, hokku, de latere haiku. Deze literaire vorm wordt haibun genoemd. Ook andere haikudichters beoefenden weleens deze mengvorm van proza en haiku.

TURNHOUT CANAL BRIDGE

In navolging van Bashõ heb ik mij voorgenomen om een jaar lang elke dag een haibun over de gebeurtenissen om en rond het kanaal aan mijn toren Belle Fontaine en Turnhout Canal Bridge te schrijven. Een soort dagboek dus in de vorm van een kort stukje proza, aangevuld met één of meerdere haiku’s.

Zicht op het kanaal vanop Turnhout Canal Bridge, een vrij recente voetgangers- en fietsersbrug ter hoogte van het Bels lijntje, niet ver van mijn schrijfplek.

Of ik dat ook volhou, zullen we nog wel zien. Het is een goed voornemen aan het begin van 2021. Het kan wel zijn dat ik soms wat achterloop. Als mijn eigen stroom van to do’s wat te snel gaat of te hevig kabbelt en golft. Kom dan later eens terug. Ik keer met mijn haikukajak wel even in de tijd terug om alsnog een haibun te publiceren. Hier te volgen: Haibungreetz Het kanaal.