Een roman

De magnolia liet nog een bloem vallen en iemand vroeg mij: Moet ik mijn haiku’s ordenen volgens de vier seizoenen? Ik antwoordde: Maak er een roman van het leven van!

door Geert De Kockere

Doorgaans worden bundels met haiku’s uitgegeven met een indeling volgens de vier seizoenen. Af en toe tref je nog een vijfde seizoen aan: Nieuwjaar. In Japan wordt dat immers beschouwd als een apart en bijzonder deel van het jaar. Het lijkt inderdaad wel logisch om een indeling volgens de seizoenen te maken, gezien haiku zo vaak over de natuur gaat. Zeker voor kortere bundels valt dit concept te verdedigen.

CYCLI

Voor dikkere bundels ben ik evenwel voorstander van een indeling in de vorm van een opeenvolging van verschillende cycli van seizoenen. In zijn totaliteit wordt de bundel op die manier meer een doorslag van het reële leven of ervaar je beter het ritme van het leven zoals het is, met een herhaling van de seizoenen, waarin telkens weer andere dingen gebeuren. Of bepaalde verschijnselen terugkeren. Zo wordt de bundel een roman van het leven in haikuvorm.

DOORSLAG

Mooi aan dat concept is dat haiku’s die op het eerste gezicht op doodgewone, banale zinnetjes lijken binnen dat geheel aan kracht zullen winnen. Omdat ze onderdeel worden van een groter geheel en mee dat groter geheel inhoud en kleur geven. De variatie binnen zo’n groter geheel aan soorten haiku’s wordt dan interessant. Zowel de haiku’s die meer op schilderijtjes lijken als de haiku’s met diepere lagen vullen elkaar in zo’n ruimer geheel mooi aan en zorgen voor een reële, geloofwaardige doorslag van het leven. Een roman in haikuvorm dus, waarbij je als lezer tijdens het lezen een realistische ervaring opdoet over het leven van alledag, met uiteraard een klemtoon op wat er zich in de natuur afspeelt en met een overwegend positieve ingesteldheid. Een optimistische roman van het leven dus, waarbij de schoonheid van dat leven het belangrijkste thema is. De schoonheid en de diversiteit.