Must Reads

Af en toe kom je van die mensen tegen die heel interessante dingen over haiku hebben gezegd of geschreven. Hieronder proberen we een overzicht te geven van wat we graag Must Reads noemen. Het zijn vaak boeiende ideeën, gedachten of bespiegelingen over haiku, die je inzicht over dat bijzondere poëziegenre kunnen verruimen.

Een eerste Must Read is een heel interessante en uitgebreide met heerlijke inzichten over haiku van de Franse literatuurfilosoof Roland Barthes (1915-1980). In 1979 gaf hij een reeks colleges over de haiku als inleiding op het schrijven van een roman. Die colleges heb ik getracht op een heldere manier weer te geven, in de geest van Roland Barthes zelf. Geen pure, letterlijke neerslag, maar een geredigeerde vorm, wat beknopter en omgezet in een meer leesbare schrijfstijl. In het Woord vooraf meer daarover.

Hier kun je die neerslag als een pdf downloaden: Morgen, het geheugen.