HaikuFAQ

Een HaikuFAQ is een Funny Answered Question over haiku. Het antwoord op die vraag beschrijft dan een idee over haiku en geeft meer inzicht in het bijzondere poëziegenre.

Over haiku valt eindeloos veel te vertellen. Tijdens een haikuweekend met leerlingen vatte ik het idee op om dat te doen aan de hand van vragen van de leerlingen. Ik vroeg hen om elk drie vragen over haiku te bedenken. Tussen de andere lessen door liet ik hen die vragen dan stellen en trachtte ik er op dat moment spontaan op te antwoorden. Dat leidde soms tot grappige antwoorden, waarachter dan een eigen(zinnige) visie over haiku verborgen zat en zo ter sprake kwam. Zo groeiden op een meer spontane en ontspannen manier nieuwe inzichten over haiku.

Aan de hand van die Funny Answered Questions probeer ik mijn visie over haiku samen te vatten. Kies bovenaaan in het menu van de HaikuFAQ een titel en lees het antwoord op de vraag.