HaikuFAQ

Deze HaikuFAQ of Funny Answered Questions over haiku zijn ideeën over haiku vertrekkende vanuit een concrete vraag.

Over haiku valt eindeloos veel te vertellen. Tijdens een haikuweekend met leerlingen vatte ik het idee op om dat te doen aan de hand van vragen van de leerlingen. Ik vroeg hen om elk drie vragen over haiku te bedenken. Tussen de andere lessen door liet ik hen die vragen dan stellen en trachtte ik er op dat moment spontaan op te antwoorden. Dat leidde soms tot grappige antwoorden, waarachter dan een eigen(zinnige) visie over haiku verborgen zat en zo ter sprake kwam. Zo groeiden op een meer spontane en ontspannen manier nieuwe inzichten over haiku.

Aan de hand van die vragen en antwoorden — en nieuw bedachte — probeer ik hier mijn visie over haiku samen te vatten. Kies een titel en lees het antwoord op de vraag van het moment.