Meidoorn

De geur van meidoorn;
zo zwaar dat hij op het wit
van de bloemen weegt.

Hoe ver kun je gaan in het zintuiglijk plastisch maken van een haiku? Met plastisch wordt hier dan bedoeld: aanschouwelijk en tastbaar maken, gericht op het geven van een vorm.

In bovenstaande haiku tast ik die grens af en trachtte ik iets wat niet te zien noch te voelen is toch tastbaar en aanschouwelijk te maken: een geur. Het is een typisch trekje van de haiku om de dingen zodanig anders te bekijken en te beschrijven dat hun aard of eigenschap er duidelijker, sterker uit naar voren komt.

Concreet bij deze haiku: bij het passeren van een meidoorn in volle bloei rook ik de erg zoete geur en voelde dat aan als ‘zwaar’. Door het vele stuifmeel zagen de bloemen er ook wat gelig uit en niet meer zo wit als tijdens het begin van de bloei. Ik drukte dat plastisch uit door de geur te laten ‘wegen’ op dat wit. Daardoor wordt het voor de lezer mogelijk om de geur misschien net iets beter te ondergaan en in gedachten de erg zoete geur te ruiken én tegelijk de wat gelige bloemen te zien. Zo werkt haiku dus.

Groen en groen

En langs het kanaal
zoeken de eiken samen
naar hetzelfde groen.
~
In dezelfde straat
raken de kruinen ’t niet eens
over het soort groen.

Twee variaties op hetzelfde thema. Maar zeggen ze ook hetzelfde?

Langs het kanaal in Turnhout staan heel veel eiken, de ene al ouder en dikker dan de andere. Eiken komen in de lente doorgaans pas laat in het blad. Maar de verschillen per eik, zelfs van dezelfde dikte en grootte, kunnen groot zijn. Dat maakt dat hun groen in deze tijd van het jaar ook erg kan verschillen: van heel lichtgroen tot al wat donkerder groen.

Tegelijk zag ik in een straat in de buurt verschillende soorten bomen die langzaam in het blad komen. En ook hier veel verschillend groen. Maar om een andere reden dan langs het kanaal. In die haiku staat dezelfde op een heel andere plaats dan hetzelfde in de andere haiku. Daardoor wordt de lezing, de diepere lezing, ook heel anders.

Twee haiku’s over (ongeveer) hetzelfde, maar heel anders van diepere lezing. Probeer maar!

Vlokken

Ik dacht: ik moet hier weer eens beginnen posten. Maar ik zou iets moeten vinden dat aansluit bij de vorige post. En ziedaar, paasmaandag was mij gunstig gezind, verhoorde mijn bede.

Groot als eieren,
de vlokken op paasmaandag.
Het sneeuwt in april.

Sneeuwwandeling

Vandaag maakte ik achter het kanaal een lange sneeuwwandeling van goed acht kilometer. Ik noemde die wandeling voor mezelf een haikuwandeling. Omdat ik besloten had weinig of geen foto’s te maken, maar haiku’s te schrijven. Maar ach, die iPhone heb je dan toch op zak. En je ziet dan tóch weer iets moois. Maar ik heb mij — echt waar! — ingehouden en toch vooral aan haiku’s gedacht.

Hierbij als een reeks het resultaat. En dan toch wat foto’s, zwart-witfoto’s. Je mag zelf uitzoeken welke haiku wel of niet bij een foto past. Veel plezier ermee!

Buiten min zeven.
’t Roodborstje dénkt er niet aan
om weg te vliegen.

Een mol kwam vandaag
ook eens kijken naar de sneeuw.
Verse molshopen.

Een kauw trippelde
een levensgroot vraagteken
in de verse sneeuw.

Ook het oude kruis
kreeg vannacht nog verse sneeuw.
In memoriam.

Nog vóór hun bloemen
dragen de rododendrons
ook al zwaar de sneeuw.

Twee zwarte kraaien
vonden in de sneeuw toch nog
wat zwarte aarde.

Wijl ik niemand zie,
was hier toch al iedereen …
Sporen in de sneeuw.

Op weg naar zijn veld
reed een boer met zijn tractor
bruut de sneeuw kapot.

Gevecht in de sneeuw;
geen denken aan dat de kat
het ontkennen kan.

Kijk, die zomereik!
Nu helemaal versierd met
filigrain van sneeuw.

Sneeuw sneeuw! roept een mees.
Fuck fuck! roept een oude kauw.
Hij liep al zo stram.

De witte berken;
ze voelen zich hier wit thuis
in de witte sneeuw.

Een gek geluidje.
Iemand tast in zijn jaszak.
En haalt het eruit.

En ook Maria
heeft vanuit haar boomhutje
uitzicht op de sneeuw.

De boom in de sneeuw.
Zou hij nu ook last hebben
van wintertenen?

Hoe belachelijk,
zijn drol in de verse sneeuw.
De hond rent snel weg.

Veel sneeuw gevallen.
En kijk, de vogels zien er
ineens anders uit!

Brug van stemmen

Vanmorgen vroeg hoorde ik tot op acht hoog plotseling twee schelle stemmen. Vrij luid. Ik keek nieuwsgierig — dichters moeten altíjd nieuwsgierig zijn — door het raam van Belle Fontaine naar beneden, naar het kanaal, en zag twee vrouwen staan, één op elke oever van het kanaal. Ze riepen dingen naar elkaar. Om de beurt. Zo wisselden ze elk vanop hún oever gedachten uit. Hun stem gebruikten ze als een brug over het water.

Hier langs het kanaal,
twee oevers en twee mensen,
hun stemmen de brug.

HAIBUN

Dit is één van de dagelijkse haibun die ik sinds 1 januari schrijf over het reilen en zeilen aan het kanaal in Turnhout, waar ik sinds half september een prachtige schrijfplek heb gevonden. In de toren Belle Fontaine, acht hoog boven en vlak naast het kanaal. Een haibun is een literair genre, waarbij een kort stukje proza wordt gecombineerd met poëzie, meer bepaald één of meerdere haiku’s. Hier lees je meer over wat een haibun is.

Elke dag dus een haibun over het kanaal in Turnhout, met zijn schippers, zijn wandelaars, zijn fietsers, zijn meerkoeten en meeuwen, zijn kauwen hoog in de lucht en zijn vele soorten stromingen. Van acht hoog gezien, van vlak naast de oevers beleefd of vanaf Turnhout Canal Bridge een eindje verder waargenomen. Hier te volgen: Haibungreetz Het kanaal.

Tevreden

Soms ben ik heel tevreden over mijn eigen haiku. Echt wel! Ach ja, is daar iets verkeerds mee? Nee toch? Het zou eerder andersom erg zijn als ik nooit over mijn gedichten tevreden was. Wat stom van mij dat ik ze dan zou delen, uitgeven, rondstrooien, vermenigvuldigen. Neem nu deze haiku:

Kijk, de eekhoorn brengt
de ene boom wat dichter
bij de andere!

Heerlijk vind ik die zelf! Vooral omdat hij op verschillende manieren te lezen valt en hij je afhankelijk van de manier een ander, mooi tafereel uit de natuur laat zien.

Zo kun je een eekhoorn zien die tijdens zijn winterrust even wakker is geworden (eekhoorns doen dat als het wat warmer is en ze iets willen eten) en langs een tak in de kruin van een boom loopt tot die tak wat vooroverbuigt en op die manier dichter bij een tak van een naburige boom komt. Tot ze elkaar raken en de eekhoorn zo van de ene boom in de andere overloopt. Een mooi beeld vind ik dat. Inhoudelijk mooi (de eekhoorn brengt die twee bomen inderdaad letterlijk dichter bij elkaar) en ook mooi als winters tafereel. Niet?

ANDERS

Maar je kunt hem ook anders lezen, los van een jaargetijde: een eekhoorn gaat met een dennenappel of een okkernoot van de ene boom op een tak van een andere boom zitten om die op te eten. Ook zo brengt de eekhoorn de ene boom dichter bij de andere boom. En tegelijk wéér een mooi tafereel.

Ja, ik ben best wel tevreden over mijn haiku. Daarom lees ik hem nog eens voor u voor:

Kijk, de eekhoorn brengt
de ene boom wat dichter
bij de andere!

Misschien ook niet

Acht uur en al licht!
Het moet wel gesneeuwd hebben.
Ach, misschien ook niet.

In poëzie, zou je kunnen zeggen, heb je twee uitersten: ofwel verklap je alles, ofwel suggereer je alles. De ‘waarheid’ (wat is waarheid?) ligt zoals bij zoveel zaken wellicht ergens in het midden. Maar hoe vind je als dichter dat midden? En dan nog dat ‘ergens in het midden’. Of een lezer begrijpt wat je verklapt en al zeker wat je suggereert, hangt immers in grote mate ook van die lezer zelf af. Zelfs vaak van het moment van het lezen. Dat midden is dus een erg verschuivend midden.

In haiku — ook wel de poëzie van de suggestie — wandelen we bovendien vaak en graag wat van dat midden weg, richting suggestie. Maar hoe ver kun je met de lezer wegwandelen zonder dat hij helemaal de weg kwijtraakt en er geen flauw idee meer van heeft waar hij zich bevindt?

ORIËNTATIE

In bovenstaande haiku tast ik die grens wat af en stap ik dicht tegen de uiterste grens aan, misschien er zelfs al wat over. Maar ook hier hangt dat vooral van je eigen poëtische oriëntatievermogen af. En niet zelden ook van je ervaring. Hoe meer je haiku leest, hoe verder die grens opschuift. Of beter gezegd: hoe verder je kunt wandelen zonder de weg kwijt te raken.

In deze haiku wordt de grens bepaald, gelegd, door de laatste regel: Ach, misschien ook niet. Die regel is bepalend voor de lezing. En voor het wel of niet verdwalen. De dichter wordt wakker, ziet dat het acht uur is en schrikt wat van het licht in de kamer. Hij ervaart het als ongewoon voor de tijd van het jaar, het is winter. Meteen schiet het door zijn hoofd dat vermoedelijk sneeuw de verklaring is voor die vroege klaarte. Was er immers geen sneeuw voorspeld? Tot zover verloopt de wandeling langs een overzichtelijke pad: Acht uur en al licht! / Het moet wel gesneeuwd hebben.

En dan volgt die derde regel en blijf je op het eerste moment wat beduusd achter. Misschien zelfs wat ontgoocheld. Na de suggestie van de sneeuw had je als lezer misschien wel wat meer enthousiasme verwacht, had je willen weten of het echt gesneeuwd had en had je die sneeuw misschien zelf wel willen zien! Hup hup, uit bed en naar buiten! Maar er staat slechts: Ach, misschien ook niet. Wat moet je daar nu mee?

SUGGESTIE

Zo naderden we de grens van een van de uitersten in poëzie: die van de suggestie. De dichter waagt zich ver en hoopt dat je zijn suggestie toch vat, ziet, begrijpt en daaruit dan een poëtische voldoening haalt. Maar wat suggereert hij dan? Zit de sleutel van het uiterste poortje in die Ach? Is de dichter er niet wel degelijk van overtuigd dat het heeft gesneeuwd? En zou hij niet wel degelijk enthousiast uit bed willen springen om ze te zien? Maar het is nog zo heerlijk warm en zacht in dat bed. En stel, stel nu heel even dat er toch geen sneeuw ligt? Dan kwam hij er helemaal voor niets uit. En dus: Ach, misschien ook niet. Zo kan hij toch nog even gerust blijven liggen. Zoiets? Of wandelde jij langs een andere uiterste grens en ging je een ander, eigen poortje door?

Dat is haiku: wandelen zo ver als je kunt en daar dan een poortje zoeken om nóg wat verder te wandelen. In het spoor van de dichter of zelfs helemaal in je eentje.